Privacyverklaring

Zo gaan wij om met uw privacy 

VZR Trading B.V.gevestigd aan De Factorij 43 1689 AK Zwaag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://zonweringstunter.nl/
info@zonweringstunter.nl

De Factorij 43
1689 AK Zwaag
tel: 0229 295 585

Functionaris Gegevensbescherming

Ronald Slijkerman is de Functionaris Gegevensbescherming van VZR Trading B.V. Hij/zij is te bereiken via ronald@zonweringstunter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VZR Trading B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-     Voor- en achternaam
-     Adresgegevens
-     Telefoonnummer
-     E-mailadres
-     IP-adres
-     Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
-     Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zonweringstunter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

VZR Trading B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-    Het afhandelen van uw betaling
-    Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-    U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-    U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
-    Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

VZR Trading B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VZR Trading B.V.) tussen zit. VZR Trading B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen op haar website(s);

Exolog – Een CMS-systeem waarmee de pagina’s, teksten, afbeeldingen, formulieren en orders worden beheerd.

Google Analytics – Analytische software van Google, waarmee het aantal bezoeken, bezoekers, de herkomst, de trends hierin en conversies vanuit onder andere Google Adwords worden geanalyseerd. Google Analytics is geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat IP-adressen niet worden gedeeld met Google.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VZR Trading B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VZR Trading B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VZR Trading B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VZR Trading B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

_pk_ses Voor het bijhouden van een sessie  13 maanden
 _pk_id Voor het bijhouden van pagina's in een sessie 30 minuten
 _pk_ref Voor het indentificeren van unieke gebruikers in een sessie 30 minuten
 Ecart  Voor het bijhouden van een winkelsessie 60 minuten
 Cartsid  Voor het koppelen van een winkelmandje aan een gebruiker  30 dagen
 PHPSESSID  Voor het tonen van een winkelmandje actieve sessie
 _ga  Geplaatst door Google. Voor het identificeren van gebruikers  2 jaar
 __utma  Geplaatst door Google. Voor het identificeren van gebruikers 2 jaar
 __atuvc  Geplaatst door addthis.com 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VZR Trading B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zonweringstunter.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VZR Trading B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VZR Trading B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zonweringstunter.nl. VZR Trading B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.